Informiranje, edukacija i savjetovanje udruga za zaštitu potrošača

Trenutno stanje: 

 • tijekom 2021. dodijeljene trogodišnje institucionalne podrške (2022.- 2024.) udrugama za zaštitu potrošača temeljem natječaja koji je provela Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
 • ukupni ugovoreni godišnji iznos 46.172,14 € (347.884,00 kn)
 • dodijeljene 4 institucionalne podrške
 • tijekom 2022. dodijeljene trogodišnje institucionalne podrške (2023.- 2025.) udrugama za zaštitu potrošača temeljem natječaja koji je provela Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
 • ukupni ugovoreni godišnji iznos 22.092,00 € (166.452,17 kn)
 • dodijeljene 2 institucionalne podrške
 • tijekom 2022. proveden javni natječaj Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj”
 • odobrena su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 93.543,17 € (704.801,00 kn) sljedećim udrugama:
 1. Centar za edukaciju i informiranje potrošača iz Bilja
 2. Društvo potrošača Međimurja iz Selnice
 3. Razvojna organizacija zaštite potrošača iz Selnice
 4. Hrvatska udruga za zaštitu potrošača iz Zagreba
 5. Potrošački centar iz Rijeke
 6. Udruga ZvoniMir iz Knina

Udruge provode projektne aktivnosti u razdoblju od 1.8.2022. (Udruga ZvoniMir od 1.9.2022.) do 31.12.2023.:

 • praćenje kretanja cijena roba i usluga u kunama i eurima
 • praćenje dvojnog iskazivanja cijena
 • praćenje ispravnog preračunavanja i zaokruživanja cijena
 • praćenje poštivanja načela Etičkog kodeksa poslovnih subjekata te unos pohvala/pritužbi kroz aplikaciju “Etički kodeks”
 • informiranje potrošača o procesu uvođenja eura putem telefona
 • Udruge objavljuju izvještaje na svojim internetskim stranicama za prethodni mjesec te mogu objaviti popis poslovnih subjekata koji povećaju cijene, ne iskažu cijene dvojno, koji neispravno preračunaju i zaokružuju cijene - tzv. „lista nepravilnosti“

Daljnji koraci:

Javni poziv za udruge za zaštitu potrošača
Plan:       

objava: IV. kvartal 2023.

početak provedbe: I. kvartal 2024.

okvirna vrijednost: 70.000,00 € (527.415,00 kn)

okvirni broj projekata: 5

trajanje: 12 mjeseci

Zagreb, 31. ožujka 2023.

Mirela Skočić
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Služba za provedbu politike zaštite prava potrošača

PLAN PODRŠKE RADA UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA 2023. (original pdf)