Informiranje, edukacija i savjetovanje udruga za zaštitu potrošača

Jesu li sredstva ostvarena na javnim pozivima JLS-ova dovoljna za kvalitetan rad udruge? Nisu. I tako nastaje problem. Nezadovoljni i oštećeni potrošači očekuju čuda od udruga jer „nas država financira“, jel? No to baš i nije tako, država, zapravo nadležno ministarstvo, ponekad uskoći s nekim projektom kojeg potom udruge provedu za njih prema njihovim zamislima no to ni blizu ne može pokriti trošak zaposlene osobe. Sredstva ostvarena putem javnih poziva su nerijetko toliko niska da izvoditelji projekata, na kraju kada se pokriju troškovi, ostanu kratki za svoj dio.

Svi naši projekti su od javnom interesa, sve udruge za zaštitu potrošača obavljaju posao koji je po Zakonu obveza JLS-ova. Educiraju, informiraju, savjetuju, pomažu, upućuju na nadležne institucije, izrađuju edukativne letke, održavaju radionice i edukacije, rade s djecom, mladima, starijima, ranjivim skupinama, prate zakonske propise i reagiraju kada su nepovoljni za potrošača. Informiranjem o pravima obuhvaćaju područja od zdravstva, školstva, trgovine, ekologije, hrane, javnih usluga, digitalne pismenosti, turizma i niz drugih područja.

Tek nekoliko udruga (od aktivnijih cca 15 udruga) ima zaposlenu osobu na nepuno ili puno radno vrijeme a plaća se sufinancira iz projekata što znači da po proteku projekta nema više financiranja, nema plaće. Tek pet udruga korisnici su institucionalne podrške što osigurava plaću ili  dio plaće na tri godine.

Potaknuti trenutnim stanjem u udrugama u ovogodišnjoj „Potrošačkoj akademiji“ odlučili smo se obratiti temama financiranja kako bi udrugama otvorili nove mogućnosti i vidike za nastavak financiranja.

Edukacija je bila podijeljena u dvije teme. Prva tema „Alternativni izvori financiranja“ odnosila se na, kako sama riječ u naslovu veli, alternativne izvore to su izvori u koje nisu uključena financiranja iz JLS-ova i Ministarstava. Ovdje govorimo o ERASMUS+, ESF+ i LEADER-CLLD izvorima. Gospodin Milan Medić iz LAG (lokalna akcijska grupa) Vallis Colapis iz Ozlja, stručnjak za ruralni razvoj, predsjednik lider mreže Hrvatske,  napravio je za prisutne kratki pregled pojedinog izvora, koja mogućnost odgovara nama kao udrugama i kako to sve može biti nama od koristi. Obzirom da su to fondovi koji u većini nemaju specifično područje raspisivanja natječaja  za financiranje zaštite potrošača potrebno je proširiti vidike i surađivati s udrugama koje djeluju na drugim područjima te tako zaštitu potrošača uklopiti na ostala područja djelovanja i ostvariti financiranje za udrugu. Postojao je veliki interes prisutnih za detaljnije predstavljanje svakog izvora zasebno te je vrlo vjerojatno da ćemo u nekom naredno periodu i postupiti prema potrebama udruga i organizirati dodatne edukacije i radionice. Gospodin Medić podsjetio nas je i o osnovama rada u zajednici, koliko je bitno napraviti procjene i mobilizaciju za uspješnost provedbe projekta.

U drugu temu uvela nas je gospođa Tanja Popović Filipović, predsjednica Centra za edukaciju i informiranje iz Bilja. Gospođa Popović Filipović zajedno s kolegama iz udruge provela je niz projekata financiranih iz Eu fondova te nas je svojim znanjem i iskustvom uvela u osnove. Saznali smo što su zapravo EU fondovi i kakva je njihova struktura, koji su to sustavi upravljanja, programi Unije i načeli smo temu o pozivima za dodjelu sredstava. Upoznali smo najčešće greške ispunjavanja prijava za financiranje iz EU fondova  i način na koji to sve skupa funkcionira ako i kada jednom sredstva budu odobrena.

Zaključak prisutnih bio je jednoglasan, svakako se treba okrenuti drugim izvorima za financiranje naših udruga jer od milostinje koju trenutno ostvarujemo putem lokalnih javnih poziva ne možemo opstati niti efikasno odrađivati i služiti potrošačima.

Iskazana je potreba za dodatnim informacijama i educiranjem vezano na teme pa je vrlo vjerojatno da će se edukacija o financiranju nastaviti.

Prezentacije predavača također možete pronaći na stranici projekta.